חקלאות

חקלאות

 • זיהוי אוטומטי של הטרקטור והנהג
 • רישום תצרוכת הדלק ושעות מנוע בכל טרקטור
 • מדידת חומרי ריסוס נכנסים ויוצאים וחישוב מלאי ברמת דיוק גבוהה
 • דוח פעילות מרססים (שמאל-ימין) ו\או חיישנים אחרים
 • הצגת מסלול נסיעת הטרקטור
 • התראות מהירות, זמן עמידה ותקלות
 • דוח כיסוי השטח\חלקות ע"י הטרקטור
 • דוחות ייעודיים והתראות בזמן אמת על כל פעולה חריגה או יציאה מאזור עבודה מוגדר
 • חישוב מלאי הדלק למניעת גניבות ברמת דיוק גבוהה מאוד ע"י אלגוריתם ייחודי
 • תיעוד מדויק של תאריך תדלוקים, כמויות דלק ומחירים

כל המידע בלחיצת כפתור

 • מגוון דוחות וניתוחים מותאמים אישית בקלות ובמהירות: חלוקה לקבוצות, זמן, נהג, טרקטור, מרכז רווח, שעות מנוע, כמות הדלק, מספר פרויקט, מד מרחק ועוד
 • אפשרות יבוא של נתונים ממערכות שונות למערכת הדוחות
 • אפשרות יצוא של נתוני המערכת במספר פורמטים
 • גמישות רבה בקביעת דוחות והגדרות התראות לפי צרכי לקוח, הדוחות מוצגים בצורה ברורה (גרף, דוח, מפה)
 • גמישות רבה ברמות שונות של משתמשי התוכנה – יכולת מידור מידע לפי תפקיד וסמכות פנים-אירגונית
 • תיעוד ושמירת נתונים היסטוריים